Bosh sahifa Institut Markaz va bo'limlar

Devonxona va arxiv


Devonxona mudiri: Azamova Dilnoza

Telefon: +99891 556-14-96

Devonxona mudiri lavozim vazifalari:

  • OTMsiga keluvchi hujjatlarning to‘g‘ri hisobga olish, o‘z vaqtida qayd etilishi va ijrochilarga topshirilishini tashkil etish;
  • OTMsidan chiquvchi hujjatlarning to‘g‘ri rasmiylashtirilishini ta’minlash;
  • Rektor nomiga keluvchi hujjatlarni qabul qilib olish, ularni varaqchaga qayd etish va ma’lum qilish uchuntopshirish;
  • Rektor ko‘rsatmasiga muvofiq hujjatlarni ijro etish uchunyuborish;
  • Rektor (prorektor) imzosi bilan yuboriladigan hujjatlar qayd etilib, to‘g‘ri rasmiylashtirilganliginitekshirish;
  • Kiruvchi xat-xabarlarni, OTMsi rekvizitlari yozilgan bosmaxona blankalarini hisobga olibborish;
  • Ijro etilgan hujjatlarni yig‘ma jildlarga tikibqo‘yish;
  • Ish yuritishda tugallangan hujjatlarni arxivga topshirish uchun rasmiylashtirish.

Bilishi kerak:

Ish yuritishni tashkil etishni, yig‘ma jildlar ro‘yxat tartibi, holatini, doimiy va vaqtincha saqlanadigan yig‘ma jildlarning ro‘yxatlarini, yig‘ma jildlarni arxivga topshirish muddatlari va tartibini bilishi, devonxona faoliyatiga tegishli qonunlar, Vazirlar Mahkamasining Qarorlari, Vazirlikning Hay’at Qarorlari, buyruqlari, OTMsi rektori buyruqlarining mohiyatini bilishi, OTMsi yillik va istiqboli rejalari bilish.

Malaka talablari:

Oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv lavozimida zarur bo‘lgan kasbiy va tashkilotchilik qobiliyatlariga, ta’lim sohasida rahbarlik ish tajribasi va stajiga, faoliyat turi va vakolatlari doirasida tegishli bilim va ko‘nikmalarga;

Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, etakchilik, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat hissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy harakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga egabo‘lishi;

Oliy ma’lumotga ega bo‘lishizarur.

Yo‘nalishi bo‘yicha kamida 3 yillik samarali ish stajiga ega bo‘lishi zarur.

chop etish