Bosh sahifa Institut Markaz va bo'limlar

O‘quv-uslubiy bo‘lim


O‘quv-uslubiy bo‘limni tashkil etishdan asosiy maqsad Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Hayatining hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining o‘quv-uslubiy jarayoniga tegishli qarorlar, buyruq va ko‘rsatmalarning institut doirasida ijrosini ta’minlash, fakultetlar va kafedralarning o‘quv ishlari bo‘yicha faoliyatini muvofiqlashtirish, institut miqiyosida o‘quv va uslubiy ishlarni tashkil qilish hamda ta’lim sifatining nazoratini amalga oshirishdir.

O‘quv-uslubiy bo‘limda 5 nafar xodim – o‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i, o‘quv-uslubiy bo‘lim uslubchisi, nazoratchi va dispecherlar faoliyat yuritadi.

O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i: Xalikov Mirzo Bazarovich

O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘iga yuklatilgan asosiy vazifalar:

 • o‘quv masalalari bo‘yicha mas’ul shaxs hisoblanadi va o‘quv-uslubiy bo‘lim xodimlarining faoliyatini tashkil qiladi, bo‘lim xodimlariga o‘z vazifalarini bajarish bo‘yicha uslubiy-amaliy yordam ko‘rsatadi;

 • o‘quv-uslubiy bo‘limining yillik ish rejasini tuzadi;

 • institut Kengashi ishida ishtirok etadi va ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha fanlarning o‘quv-uslubiy adabiyotlar va mutaxassislar bilan ta’minlanish darajasini taxlil qilish ishlarini tashkil qiladi va bu bo‘yicha takliflar kiritadi;

 • o‘quv ishlariga doir Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi buyruq va ko‘rsatmalari, institut Kengashi qarorlarini institut miqyosida joriy etish bo‘yicha rektor buyruq va farmoyishlari loyihasini tayyorlaydi;

 • yangi o‘quv yili o‘quv jarayonini tashkil qilish rejasini tuzadi va uning ijrosi bo‘yicha fakltetlar faoliyatini muvofiqlashtiradi;

 • ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha ishchi o‘quv rejalarini ko‘rib chiqadi va tasdiq uchun tayyorlaydi;

 • institut bo‘yicha o‘quv yuklamalari hajmi va mavjud shtat birliklari miqdori asosida professor-o‘qituvchilarning lavozimlari bo‘yicha o‘quv yuklamalari me’yorini belgilaydi va tasdiqdan o‘tkazadi;

 • reyd asosida va reja bo‘yicha o‘tkazilgan tekshirishlar natijalarini tahlil qiladi va ma’lumot tayyorlaydi;

 • YADA sinovlari, bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyasi himoyalarini tashkil qiladi va o‘tkazishda ishtirok etadi va institut nazoratini amalga oshiradi;

 • o‘quv jarayonini tashkil etish hamda nazorat ishlari bo‘yicha dekan o‘rinbosarlari va o‘quv-yordamchi xodimlari yig‘ilishlarini o‘tkazib turadi;

 • o‘quv-uslubiy bo‘lim faoliyati bo‘yicha yillik hisobotni tayyorlaydi;

 • institut rektori va o‘quv ishlari bo‘yicha prorektorining qo‘shimcha ishlarini bajaradi.

O‘quv-uslubiy bo‘lim uslubchisi: Norova Moxichexra Sharifovna

O‘quv-uslubiy bo‘lim uslubchisiga yuklatilgan asosiy vazifalar:

 • o‘quv yiliga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha tadbirlar rejasini tuzadi va ijrosini nazorat qiladi va ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha o‘quv yuklamalari, o‘quv-uslubiy ishlarning mo‘ljalli hajmini aniqlaydi;

 • kafedra mudirlari bilan hamkorlikda kafedralar o‘quv yuklamalari hajmini aniqlaydi va kafedra shtatlari miqdori haqida taklif kiritadi;

 • amaldagi vaqt me’yorlari asosida bakalavriat va magistratura bo‘yicha kafedralar o‘quv yuklamalari hajmini belgilash ishlarini tashkil qiladi va bu bo‘yicha kafedralarga uslubiy yordam beradi;

 • kafedralar va dekanatlarning bakalavriat va magistratura o‘quv jarayonini tashkil qilishga doir asosiy me’yoriy-huquqiy hujjatlar (Davlat ta’lim standartlari, namunaviy va ishchi o‘quv rejalari, namunaviy va ishchi dasturlari, ish yuritishga doir hujjatlar va h.k.) bilan ta’minlanish holatini nazorat qiladi;

 • YADA sinovlariga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha tadbirlar rejasini ishlab chiqadi va fakultetlarda bajarilishini nazorat qiladi;

 • bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyasi mavzusi va ilmiy rahbarni talabaga biriktirish haqida rektor buyrug‘i loyihsini tayyorlaydi;

 • bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash bo‘yicha topshiriqlar varaqsining to‘ldirilishi va talabalar qo‘liga etib borishi ustidan nazorat o‘rnatadi;

 • YADAK ishi bo‘yicha yillik hisobotni tayyorlaydi;

 • tekshirishlar bo‘yicha reydlar va o‘quv ishlari bo‘yicha komissiyalar ishida ishtirok etadi;

 • bo‘lim boshlig‘ining qo‘shimcha topshiriqlarini bajaradi.

 

O‘quv-uslubiy bo‘lim dispecheri: Vaydullayeva Muxayyo Fayzullayevna

O‘quv-uslubiy bo‘lim dispecheriga yuklatilgan asosiy vazifalar

 • institut Ilmiy kengashi, boshqaruv yig‘ilishiga o‘quv ishlariga doir axborotlar va materiallarni tayyorlaydi;

 • o‘quv ishlariga doir Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi buyruq va ko‘rsatmalari, institut Ilmiy kengashi qarorlarini institut miqiyosida joriy etish bo‘yicha rektor buyruq va farmoyishlari loyihasini tayyorlaydi;

 • o‘quv va o‘quv-yordamchi xonalar hamda ularning o‘quv yiliga tayyorgarlik holati monitoringini yuritadi, bu bo‘yicha belgilangan tartibda taklif kiritadi;

 • bakalavriat va magistratura bo‘yicha o‘quv jarayoni grafigi va dars jadvallari tuzilishi, tasdiqlanishi va unga amal qilinishi ustidan nazorat o‘rnatadi;

 

O‘quv-uslubiy bo‘lim dispecheri: Jo‘raqulov Abror Raufovich

O‘quv-uslubiy bo‘lim dispetcheriga yuklatilgan asosiy vazifalar

 • o‘quv yuklamalarining lavozimlar bo‘yicha obektiv va to‘g‘ri taqsimlanishini nazorat qiladi va bu bo‘yicha kafedralarga uslubiy yordam ko‘rsatadi;

 • kafedralar o‘quv yuklamalari va uning taqsimotining o‘quv yili davomidagi o‘zgarishi hisobini olib boradi, sabablarini aniqlashtiradi va tegishli choralar ko‘rish haqida taklif beradi;

 • institut bo‘yicha bakalavriat va magistratura bo‘yicha ishchi o‘quv rejalari va o‘quv dasturlarining ishlab chiqilishi va zaruriy tasdiqlarga o‘tkazilishini nazorat qiladi;

 • darslar jadvalini tuzadi, tasdiqdan o‘tkazadi va dekanatga yetkazadi;

 • ta’lim yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha ishchi dars jadvallarining vaqtida, to‘g‘ri tuzilishi, soatlar to‘riga muvofiq kelishi va tasdiqdan o‘tkazilishi bo‘yicha nazorat o‘rnatadi;

 • o‘quv xonalaridan samarali foydalanish bo‘yicha nazorat o‘rnatadi;

 

O‘quv-uslubiy bo‘lim nazoratchisi: Mamasoliyev Ikrom Ubaydullayevich

O‘quv-uslubiy bo‘lim nazoratchisiga yuklatilgan vazifalar

 • axborot-resurs markazi va fakultetlar bilan hamkorlikda fanlarning o‘quv-uslubiy adabiyotlari bilan ta’minlanish monitoringini yuritadi;

 • institut bo‘yicha o‘quv-uslubiy adabiyot yaratish va chop etish rejasini tuzadi;

 • yaratilgan o‘quv-uslubiy adabiyotlarning o‘quv dasturlariga muvofiq kelishi, o‘quv adabiyotlari yaratish konsepsiyasi talablariga javob berishini tahlil qiladi va o‘quv-uslubiy kengash muhokamasidan o‘tkazishni tashkil etadi;

 • kafedralarning o‘quv-uslubiy adabiyotlarga bo‘lgan ehtiyojini tahlil qiladi va shu asosda kafedralar o‘quv-uslubiy ishlar rejasini tuzishda uslubiy-amaliy yordam ko‘rsatadi;

 • institut bo‘yicha malakaviy amaliyotlarga tayyorgarlik ko‘rish, o‘tkazish va yakunlash ishlarini tashkil qiladi, amaliyotni o‘tkazish grafigini tuzadi;

 • amaliyot obektlarini tanlash va ular bilan shartnoma tuzish ishlarini, shartnoma majburiyatlarining bajarilishini nazorat qiladi;

 • dekanatlar va kafedralarda talabalar malakaviy amaliyotini tashkil qilish va o‘tkazishga doir me’yoriy-huquqiy hujjatlarning (amaliyot turlari bo‘yicha Nizomlar, amaliyot dasturi va ishchi dasturlar, uslubiy tavsiyanomalar, baholash mezonlari va h.k.) bo‘lishi va ularning sifati hamda talab darajasida tayyorlanishi ustidan nazorat o‘rnatadi va uslubiy-amaliy yordam beradi;

 • amaliyot bo‘yicha fakultetlar faoliyatini muvofiqlashtiradi;

 • amaliyot masalalari bo‘yicha rektor buyruqlari va ko‘rsatmalari loyihasini tuzadi;

 • amaliyotda ishtirok etuvchi talabalarning tashkiliy va yakuniy konferensiyalarini tashkil qilishda hamkorlik qiladi hamda imkon darajasida ishtirok etadi.


 

chop etish