Bosh sahifa Institut
Institut

Ingliz tili grammmatikasi va tarixi kafedrasi
"Wednesday 15th of January 2020 06:35:00 PM"

Ingliz tili – II fakulteti
"Wednesday 15th of January 2020 10:20:08 AM"

Ingliz tili fakulteti II haqida qisqacha ma'lumot 

Ingliz tili o’qitish metodikasi va amaliyoti kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 01:55:37 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ispan va italiyan tillari kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 01:33:59 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 12:41:53 PM"

Kafedra 2017-yil 5-sentabrda institutda 5120100-Filologiya va tillarni o`qitish (imgliz tili) ta`lim yo`nalishi bo`yicha talabalar qabul qilinishi bilan “Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi” sifatida tashkil topgan bo`lib, o’z faoliyatini Roman-german tillari fakulteti tarkibida boshladi. 

Nemis tili va adabiyoti kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 12:37:52 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Yaqin sharq tillari kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 12:36:27 PM"

Uzoq sharq tillari kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 12:27:35 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Til nazariyasi va adabiyotshunoslik kafedrasi
"Saturday 21st of December 2019 12:22:38 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Tarjima nazariyasi va amaliyoti
"Saturday 21st of December 2019 12:19:16 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida