Bosh sahifa Kafedralar
Kafedralar

Ingliz tili grammmatikasi va tarixi kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 07:19:21 PM"

Rus tili va adabiyoti kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 07:13:26 PM"

Ingliz filologiyasi kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 07:08:58 PM"

Ispan va italiyan tillari kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 07:00:08 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Nemis tili va adabiyoti kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 06:53:21 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Uzoq sharq tillari kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 06:43:42 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ijtimoiy fanlar kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 06:36:34 PM"

Ijtimoiy fanlar kafedrasi qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Pedagogika va psixologiya kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 02:29:53 PM"

Pedagogika va psixologiya kafedrasi qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim sifati haqida

Ingliz tili leksikologiyasi va stilistikasi
"Friday 26th of February 2021 02:22:09 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ingliz tili nаzаriyаsi va adabiyoti kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 01:16:10 PM"

Ingliz tili nаzаriyаsi va adabiyoti kafedrasi   2018-yil 27-dеkabrdagi 4-5 son bаyonigа аsоsаn tashkil topgan.