Bosh sahifa Institut Kafedralar

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi


Kafedra mudiri: f.f.n. Obruyeva Gulchehra Hamroqulovna

 

Telefon: (+99891) 523 38 77

Elektron manzili: obrueva79@mail.ru

 

 

 

 

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi dastlab “Ingliz tili fonetikasi kafedrasi” sifatida 2005-yil 25- avgustda tashkil topgan. 2005-2009 - yillarda p.f.n. H. T. Mustafoyeva, 2009-2013-yillarda f.f.n. A. A. Shermatov kafedraga rahbarlik qilgan. 2013- yil 2-sentabrdan boshlab f. f. n. G. H.Obruyeva kafedra mudiri etib tayinlandi va hozirgi kunga qadar kafedraga rahbarlik qilib kelmoqda.

2017-2018 o’quv yili boshidan kafedra nomi va yo’nalishi “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasiga o’zgartirildi.

KAFEDRADA O’QITILADIGAN FANLAR

BAKALAVR YO’NALISHI

Ixtisoslikkodi: 5111400–Xorijiytilvaadabiyot

 • “Kommunikativ leksika”;

 • “Diskurs matn tahlili”;

 • “O’qish”;

 • “Yozma nutq amaliyoti”;

 • “Og’zaki nutq amaliyoti (tinglashvagapirish);

 • “Integrallashgan til ko’nikmalari”;

 • “Chet tillarni o’qitishning integrallashgan kursi”;

 • “Kommunikativ – normativ fonetika”;

 • “Tili o’rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti”;

 • “O’rganilayotgan til nazariy aspektlari” (Nazariyfonetika);

 • “Til o’rganishda yoshga doir muammolar”.

MAGISTRATURA

Ixtisoslikkodi: 5А120102 – Lingvistika

 • “Frazeologiyaning dolzarb masalalari”

5А111401 – Xorijiy til va adabiyot

 • “Lingvistik pragmatikaga kirish”

 

Kafedrada jami 30 nafar professor-o’qituvchi faoliyat olib boradi. Shundan 29 nafari asosiy shtatda, 1 nafari o’rindoshlik asosda faoliyat yuritadi. Ularning 5 nafari ilmiy darajaga ega, 3 nafari asosiy shtatda: 1 nafar dotsent va ikki nafar filologiya fanlari nomzodi faoliyat olib boradi. 2 nafar tashqi o’rindoshlik asosida: 1 nafar filologiya fanlari nomzodi va 1 nafar filologiya fanlari doktori faoliyat olib boradi. Ushbu professor-o’qituvchilarning 2 nafari, kafedra dotsenti Abdullaeva Lyudmila Xadievnaga Rossiya federatsiyasining Moskva Davlat Universiteti tomonidan (1982 yil 23-aprel sanasida) filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasi va tashqi o’rindosh sifatida faoliyat olib boradigan kafedra professori Qulmamatov Do’smamat Sattorovich (1996 yil 30-may sanasida) Moskva Davlat Pedagogika Universiteti tomonidan filologiya fanlari doktori ilmiy unvoni berilgan. Kafedrada ilmiy-tadqiqot yo’nalishi bo’yicha ustoz-shogird tizimi yo’lga qo’yilgan.

 

KAFEDRADA FAOLIYAT OLIB BORADIGAN O’QITUVCHILAR

 1. Оbruevа Gulchexrа Xаmrоkulоvnа – f.f.n. kafedra mudiri;

 2. Аkrаmоvа Tаxminа Kаmilоvnа – katta o’qituvchi;

 3. Begbudievа Pаrvinа Shоxruxоvnа – assisent o’qituvchi;

 4. Pulаtоv Begzоd Yakubоvich – stajor o’qituvchi;

 5. Yusupоvа Zаrinа Qurbonovna– stajor o’qituvchi;

 6. Burаnоvа Mаdinа Uktаmоvnа – stajor o’qituvchi;

 7. Sоlievа Zаrinа Bаtirоvnа – assisent o’qituvchi;

 8. Shmаnskаya Diyanа Bаxаdirоvnа– stajor o’qituvchi;

 9. Sоlievа Zirоаt Zаkirоvnа – assisent o’qituvchi;

 10. Xаitоvа Elmirа Nаrbаyevnа – katta o’qituvchi;

 11. Yakubоv Fаxriddin Jurаkulоvich – katta o’qituvchi;

 12. Yarbekоv Ulug’bek Аbdurаxmаnоvich – katta o’qituvchi;

 13. Оchilоvа Nоilа Fаrmоnоvа– stajor o’qituvchi;

 14. Sulaymanova Nilufar Jabborovna – katta o’qituvchi;

 15. Shоmurоdоvа Nаimа Muxtаrоvnа – stajor o’qituvchi;

 16. Tаgаevа Tаmаrа Bаxоdirоvnа – katta o’qituvchi;

 17. Аbdullаevа Lyudmillа Xаdievnа – filologiya fanlari nomzodi;

 18. Saidov Kamoliddin Qamariddinovich– stajor o’qituvchi;

 19. Zubaydova Nilufar Ne’matilloyevna– stajor o’qituvchi;

 20. Bаltаkulоvа Gulnоzа Fаrruxоvnа– assisent o’qituvchi;

 21. Ibadova Nafisa Abduxakimovna– stajor o’qituvchi;

 22. Raximov Abror Axmadovich– stajor o’qituvchi;

 23. Burxonov Turdiali Xudoyberdiyevich– stajor o’qituvchi;

 24. Suleymanov Timur– stajor o’qituvchi;

 25. Muxsinov Ilxom Shokirovich– stajor o’qituvchi;

 26. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna– stajor o’qituvchi;

 27. Eshmurodova Xayotgul Daminovna– stajor o’qituvchi;

 28. Ne’matov Baxodir Mamasharipovich– assisento’qituvchi;

 29. Akindikov Nurmaxambet Borantayevich– stajor o’qituvchi;

 

Kafedra katta o’qituvchisi Yarbekov Ulug’bek TEMPUS xaqaro loyihasi (TEMPUS Project DeTEL 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University) doirasida “Kunduzgi ta’limda masofaviy o’qitishga asoslangan magistratura yo’nalishi dasturini takomillashtirish orqali tillarni o’qitish uslubiyotini zamonaviylashtirish” mavzusida Buyuk Britaniyaning Aston Unversiteti (2014 yil, oktyabr-noyabr) va Frantsiyaning Quyi Normandiya Kan Universitetlarida tashkil etilgan (2015 yil, sentyabr-oktyabr) seminar-treningda mashg’ulotlarida ishtirok etdi hamda loyiha doirada ishchi guruh a’zosi sifatida o’quv dasturini takomillashtirish ustida ish olib bordi. Kafedraning yana bir katta o’qituvchisi Xayitova Elmira Buyuk Britaniyaning Norvij Universitetida (2016 yil, Avgust) seminar-treninglarida ishtirok etibkeldi. Ushbu o’qituvchilar yuqorida nomlari keltirilgan universitetlar tomonidan tegishli sertifikat va diplomlar taqdim etildi.

KAFEDRA ILMIY ISHLARI

Оbruevа Gulchexrа Xаmrоkulоvnа

 1. О сдвиге имени собственного в разряд нарицательных слов во фразеологии английского языка;

 2. О внутрисистемных связях фразеологических единиц с ономастическим компонентом на материале английского языка (методика анализа);

АkrаmоvаTаxminаKаmilоvnа

 1. The use of definite phonetic features in the culture of the target language;

 2. The use of Personal names and Diacritics in Modern English;

BaxriyevaNargizaZiyayevna

 1. Словосложение как способ образования слов в разных языковых системах;

 2. Коммуникативный подход в обучении английскому языку;

Begbudiyevа Pаrvinа Shоxruxоvnа

 1. Особенности перевода рекламных текстов;

Tаgаevа Tаmаrа Bаxоdirоvnа

 1. Стилистические особенности фразеологических единиц в англоязычной прозе;

 2. Исследование деривационных процессов во фразеологии современного английского языка;

 3. Выражение количества в абстрактных существительных английского и русского языков;

 4. The nature of speaking and oral interaction;

Normuradova Nozliya Zarilovna

 1. Когнитивный аспект языковой личности в художественном диалоге (на материале английского языка);

 2. Художественный дискурс и языковая личность в свете актуальных лингвистических направлений: парадигмы знания, основные принципы и тенденции развития;

Shmаnskаya Diyanа Bаxаdirоvnа

 1. Методы исследования двухъядерных безглагольных предложений;

 2. История создание романа «Франкенштейн»;

 3. Новелла как жанр литературы;

 4. Общественное устройство посещаемых Гулливером стран;

Saliyeva Ziroat Zakirovna

 1. О применении наглядности в обучении иностранному языку;

Hayitova Elmira Narbayevna

 1. Семантика английских глаголов покоя;

Abdullayeva Lyudmila Xadiyevna

 1. Особенности перевода на русский язык поэзии Р.Фроста (на примере стихотворения «Бюрократично»);

 2. Мифопоэтические детали в фильме В. Мотыля «Белое солнце пустыни»;

Yusupova Zarrina Kurbanovna

 1. Предмет социолингвистики;

 2. Национальное самосознание и родной язык;

Raximov Abror Axmadovich

 1. Номинативная деятельность в трактовке В.Гумбольдта;

 2. Forming of secondary nominative units in various language system and their deep universals: Comparative linguistic analysis of Uzbek, English, and Korean language;

 3. Özbek, İngilizve Kore Dili Karşılaştırmalı Dil Analizi: Çeşitli Dil Sistemleri İkincil Yalın Birimleri ve Derin Evrensellerin Şekillendirilmesi;

Ibadova Nafisa Axmatullayevna

 1. Использования интеллектуальных игр в процессе обучения иностранному языку.

 

Kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan keyingi 3 yil davomida xorijiy jurnallarda 15 ta, mahalliy jurnallarda 4 ta maqolalar chop qilingan. Kafedrada professor-o’qituvchilari tomonidan xalqaro ilmiy jurnallarda, mahalliy ilmiy nashrlarda (OAK ro’yxatiga kiritilgan) qator ilmiy maqolalar chop etishgan. Bundantashqari kafedra professor-o’qituvchilari tomonidan 2 ta monografiya chop etilgan.

Baltaqulova Gulnoza Farruxovna «Badiiy mikromatnda temporallik va uning deyktik xususiyatlarining qiyosiy funktsional tadqiqi» nomli monografiyasi va Sulaymonova Nilufar Jabbarovnaning «Badiiy matnda lokativlik kategoriyasi va ularning deyktik xususiyatlarini qiyosiy funktsional tadqiqi» nomlimonografiyasi nashr etilgan.

 

OAK ro’yxatiga kiritilganilmiy nashrlar:

G.F. Baltakulova “Ingliz va o’zbek tillarida posterior sintaksemalarning hususiyatlari" SamDU Ilmiy Axborotnomasi. Samarqand: Sam DU, 2016.;

G.F. Baltakulova “Temporal sintaksemalar va ularning antisedent vositalarining uzaro mutanosibligi” Ilm sarchashmalari. – Urgench: UrDU, 2014. - № 10. – B. 46-50.;

G.F. “Ingliz va o’zbek gaplarda noyadroviy komponent o’rnida kelgan temporal sinaksemalarning hususiyatlari” Ilm sarchashmalari. – Urgench: UrDU, 2016. - № 11. – B.33-37.;

G.F.Baltakulova “Ingliz va o’zbek tillarida temporal tarz sintaksemalar ifodalanishi” Ilm sarchashmalari. – Urgench: UrDU, 2016. - № 8. – B. 37-42.;

G.F.Baltakulova “Payt holini ifodalovchi sintaktik birliklarning o’zbek tiliga o’girilishi” BuxDU Ilmiy Axboroti. – Buxoro: BuxDU, 2016. - № 4.- B.86-91.;

G.F.Baltakulova “Bir yadroli gaplar tarkibida temporallik kategoriyasini ifodalanishi” SamDU Ilmiy Axborotnomasi. Samarqand: SamDU, 2016. - № 4 (98). – B. 130-133.;

G.F.Baltakulova “Mikromatnda zamon deyksisining ifodalanish xususiyatlari” “Language and literature teaching “ scientific methodological journal of the ministry of public education of the Republic of Uzbekistan;

G.F.Baltakulova “Bir yadroli gaplar tarkibida teporal sintaksemalarning ifodalanishi” Ilmiy-metodologik jurnal (Fledu.uz). - Toshkent: O’zDJTU, 2016 (maqola qabul qilingan);

N.J. Sulaymonova “Ingliz va uzbek tillarida lokativ adessiv semaning variantlari” SamDU. Ilmiy axborotnoma.2016 №4 (98);

N.J. Sulaymonova “Lokativ sintaksemelarning vositalari va ularning xususiyatlari.”;

D. S. Qulmamatov “Старинные русские переводы частных писемхи винцев” O’zbekistonda xorijiy tillar. Ilmiy metodik elektron jurnal. – Toshkent, 2017. – № 3 (17);

D. S. Qulmamatov“Хивинские частные письма и современные им русские переводы” Xorazm Ma’mun akademiyasining axborotnomasi. – Urganch: «Xorazm Ma’mun akademiyasi» nashriyoti, 2017. – № 1.;

D. S. QulmamatovКалькирование устойчивых сочетаний в русских переводах средне азиатских челобитных XVII в. Xorijiy filologiya. Til. Adabiyot. Ta’lim. Ilmiy-uslubiy, adabiy-badiiyjurnal. – Samarqand, 2015. – № 2.

 

XALQARO JURNALLARDA CHOP ETILGAN ILMIY MAQOLALAR RO’YXATI

E. N. Hayitova“Error correction techniques in the elf class“Учёный XXI века;

T. K. Akramova“Vocabulary as the first essential element of communication” Учёный XXI века;

T. K. Akramova“The Effective of memorizing idioms” San Francisco, USA;

T. K. Akramova“Teaching English vocabulary through conversational games” San Francisco, USA.;

P. Sh. Begbudiyeva “The Case Method in reading education” San Francisco, USA;

G. Obruyeva “Analyses of phraseological units with proper names in English” San Francisco, USA;

G. Obruyeva К “Вопросу изучения употребления фразеологических едениц с именами собственными (методика анлиза) “Учёный XXI века 3-3;

N. Ochilova, J.Nasrullayev “The history of ancient proverbs and their modern usage” San Francisco, USA;

Z. Saliyeva “Communicative approach as an effective vocabulary strategy in EFL classes” San Francisco, USA;

Z. Saliyeva “Using innovative technologies in lessons and its affects” San Francisco, USA;

T. B. Tagayeva “Ражение количества в абстрактных существительных английского и руского языков” Учёный XXI века 1-2;

T. B. Tagayeva “Иследование деревационных процессов во фразеологии соврименного английского языка” Учоный XXI века 1-2;

T. B. Tagayeva “Американская драмма и проблема хужожественности глазами англо-американских литературоведов” Учёный XXI века 2-3;

T. B. Tagayeva “Применение компьютерных технологий в организации процесса обучения иностранному языку” Россия;

N. Z. Baxriyeva“Проблемы переподавания граматике английского языка в многонациональной аудитории “Учёный XXI века 2-3;

G. F. Boltakulova“Синтактические еденицы, выражающие локотивный дейксис (на примери ангилийского и узбекского языков)” Учёный XXI века вып. 2-3.;

G. F. Boltakulova “The concepts man and woman in the English phraseology” San Francisco.California;

N. J. Suleymanova“Semantic groups of idiomatic phrases expressing the concept time in the English” San Francisco.California.

chop etish