Bosh sahifa Kafedralar
Kafedralar

Rus tili va adabiyoti kafedrasi
"Wednesday 3rd of March 2021 02:54:01 PM"

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi
"Tuesday 2nd of March 2021 02:15:07 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ispan va italiyan tillari kafedrasi
"Tuesday 2nd of March 2021 10:26:56 AM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi
"Tuesday 2nd of March 2021 09:18:03 AM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Uzoq sharq tillari kafedrasi
"Monday 1st of March 2021 05:49:48 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ingliz tili o’qitish metodikasi va amaliyoti kafedrasi
"Monday 1st of March 2021 05:25:19 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Tarjima nazariyasi va amaliyoti
"Monday 1st of March 2021 04:05:18 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ingliz filologiyasi kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 07:08:58 PM"

Ingliz tili leksikologiyasi va stilistikasi
"Friday 26th of February 2021 02:22:09 PM"

Qisqacha tarixi, kafedra o'qituvchilari va ta'lim haqida

Ingliz tili nаzаriyаsi va adabiyoti kafedrasi
"Friday 26th of February 2021 01:16:10 PM"

Ingliz tili nаzаriyаsi va adabiyoti kafedrasi   2018-yil 27-dеkabrdagi 4-5 son bаyonigа аsоsаn tashkil topgan.