Bosh sahifa Talabalar

Davlat imtihonlari to'g'risida


O‘zbekiston Respublikasi Oliy taʹlim muassasalari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to‘g‘risidagi nizomi

2018-2019 o‘quv yili yakuniy davlat attestatsiya sinovlari, bitiruv malakaviy ish va magistrlik dissertatsiyasi himoyalarini o‘tkazish haqida ma’lumot  

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim vazirining 2015 yil 26 oktyabrdagi 8-2015-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan va Adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 6 noyabrь 1963-1-son tartib raqami bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to‘g‘risida Nizom” talablari asosida bitiruvchilarning yakuniy davlat attestatsiyasini o‘tkazish tartibi haqida kafedralar hamda fakulьtetlar takliflari o‘rganib chiqildi.
 2018-2019 o‘quv yilida institutda mavjud ta’lim yo‘nalishlari bitiruvchilari uchun “O‘zbekiston tarixi”, “Ikkinchi chet tili” fanlaridan yakuniy davlat attestatsiyasi sinovlari va “Bitiruv malakaviy ishi” himoyasi, (institut Kengashi qarori asosida bitiruv malakaviy ishi himoyasini ixtisoslik fanlari bo‘yicha davlat attestatsiyasi sinoviga almashtirilishi mumkinligini inobatga olib “Asosiy o‘rganilayotgan til” fanidan),   3-kurs rus guruhlari  talabalaridan “O‘zbek tili” fanidan yakuniy davlat attesstatsiyasi sinovi hamda magistratura mutaxassisliklari bitiruvchilari uchun “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanidan yakuniy davlat attesstatsiya sinovi, “Magistrlik dissertatsiya” himoyasi o‘tkaziladi. 
2018-2019 o‘quv yilida – 5111400-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5120100-Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz, nemis, frantsuz, ispan, italьyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari), 5120200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishlari bitiruvchilariga “O‘zbekiston tarixi” fanidan – yozma;
5111400-Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5120100-Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz, nemis, frantsuz, ispan, italьyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari), 5120200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishlari bitiruvchilaridan bitiruv malakaviy ishi yozmagan talabalar uchun “Asosiy o‘rganilayotgan til” fanidan – og‘zaki tarzda yakuniy davlat attestatsiyalari olinadi. 
2018-2019 o‘quv yilida ingliz tili fakulьteti bo‘yicha 301 nafar, roman-german tillari fakulьteti bo‘yicha 175 nafar, tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulьteti bo‘yicha 115 nafar talabalar 4-kursda tahsil olmoqda.  
Ingliz tili fakulteti bo‘yicha “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasidan 12 nafar, “Ingliz tili tarixi va grammatikasi” kafedrasidan 12 nafar, “Ingliz tili o‘qitish metodikasi va amaliyoti” kafedrasidan 12 nafar, “Ingliz tili leksikologiyasi va stilistikasi” kafedrasidan 12 nafar;
Roman-german tilllari fakulteti bo‘yicha “Frantsuz tili va adabiyoti” kafedrasidan 9 nafar, “Ispan va italьyan tillari” kafedrasidan 10 nafar, “Nemis tili va adabiyoti” kafedrasidan 14 nafar, “Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti” kafedrasidan 30 nafar, “Til nazariyasi va adabiyotshunoslik” kafedrasidan 6 nafar talabalar “Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha)”;
Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti bo‘yicha “Uzoq sharq tillari” kafedrasidan 5 nafar talabalar “Filologiya va tillarni o‘qitish (koreys, yapon tillari)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha, “Yaqin sharq tillari” kafedrasidan 4 nafar talabalar “Filologiya va tillarni o‘qitish (xitoy tili)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha, “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” kafedrasidan 16 nafar talabalar bitiruv malakaviy ishini bajarishi rejalashtirilgan. Qolgan talabalar esa institut Kengashining qarori asosida ixtisoslik fanlaridan davlat attestatsiyasi sinovini topshiradilar. 
“Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)”, “Lingvistika (ingliz, nemis, frantsuz, koreys, xitoy tillari)”, “Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz, ispan, yapon, xitoy tillari)” mutaxassisliklari bo‘yicha 2018-2019 o‘quv yilida 73 nafar 2-kurs magistrlari tahsil olmoqda.
Jumladan: Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi bo‘yicha “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)” mutaxassisligidan 1 nafar, “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 7 nafar;
Ingliz tili tarixi va grammatikasi kafedrasi bo‘yicha “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)” mutaxassisligidan 1 nafar, “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 7 nafar;
Ingliz tili o‘qitish metodikasi va amaliyoti kafedrasi bo‘yicha “Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)” mutaxassisligidan 1 nafar, “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 6 nafar;
Ingliz tili leksikologiyasi va stilistikasi kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 6 nafar;
Frantsuz tili va adabiyoti kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (frantsuz tili)” mutaxassisligidan 4 nafar;
Ispan va italьyan tillari kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ispan tili)” mutaxassisligidan 1 nafar;
Nemis tili va adabiyoti kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (nemis tili)” mutaxassisligidan 6 nafar, “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 5 nafar;
Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 1 nafar;
Til nazariyasi va adabiyotshunoslik kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 3 nafar, “Lingvistika (xitoy tili)” mutaxassisligidan 1 nafar;
Uzoq sharq tillari kafedrasi bo‘yicha “Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (yapon tili)” mutaxassisligidan 1 nafar, “Lingvistika (koreys tili)” mutaxassisligidan 4 nafar;
Yaqin sharq tillari kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (xitoy tili)” mutaxassisligidan 3 nafar;
Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi bo‘yicha “Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili)” mutaxassisligidan 7 nafar, “Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (yapon tili)” mutaxassisligidan 1 nafar, “Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (xitoy tili)” mutaxassisligidan 1 nafar;
Ijtimoiy fanlar kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 2 nafar;
Axborot texnologiyalari kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 2 nafar;
Pedagogika va psixologiya kafedrasi bo‘yicha “Lingvistika (ingliz tili)” mutaxassisligidan 2 nafar magistrlar o‘zlari tanlagan mavzular bo‘yicha magistrlik dissertatsiyasi ustida ishlamoqdalar.
“Ikkinchi chet tili” yakuniy davlat attestatsiyasi sinovlari: 5111400-“Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)” ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun nemis, frantsuz tillaridan, 5120100-“Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili)” ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun nemis, frantsuz tillaridan, 5120100-“Filologiya va tillarni o‘qitish (nemis, frantsuz, ispan, italьyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillari)” ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun ingliz tilidan,  5120200-“Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili)” ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun nemis, frantsuz tillaridan – og‘zaki.
5111400-“Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)”, 5120100-“Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz, nemis, frantsuz, ispan, italьyan, koreys, xitoy, yapon tillari)”, 5120200-“Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili)” ta’lim yo‘nalishlarining 3-kurs rus guruhlari talabalari uchun “O‘zbek tili” fanidan – og‘zaki.
5A120102-“Lingvistika (ingliz, nemis, frantsuz, koreys, xitoy tillari)”, 5A120201-“Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz, ispan, yapon, xitoy tillari)” mutaxassisliklari talabalari uchun “Ilmiy tadqiqot metodologiyasi” fanidan “yozma” va “Magistrlik dissertatsiyasi” himoyasi me’yoriy-huquqiy hujjatlarda quyilgan talablar asosida o‘tkazilishi rejalashtirilgan. 

chop etish