Bosh sahifa Talabalar

2018-2019 o‘quv yili uchun Samarqand davlat chet tillar institutida tahsil olyotgan iqtidorli talabalar


F.I.SH

Yo‘nalishi, guruhi

Ilmiy ish mavzusi

Ilmiy rahbari

1.

Kudratova Dilnora

Ravshan qizi

Ingliz tili lingvistikasi mutaxasisligi

2 kurs (rus)

Gapning propozitiv xususiyatlari

Kat. o‘qit. N.M.Suleymanova

2.

Turaeva Zuxra Abdualim qizi

Ingliz tili lingvistikasi mutaxasisligi

2 kurs (o‘zb)

Methodological approaches to the foreign languages

f.f.n. SH.J.SHomurodova

3.

Sindorov Radjabboy

Fransuz lingvistikasi mutaxassisligi.

1kurs (o‘zb)

Fransuz frazeologiyasida inson ruxiyati tasviri

f.f.n. N.Suvonova

4.

Mustafokulov Farxod

Fransuz lingvistika mutaxassisligi.

2kurs (o‘zb)

Fransuz tilida xushmuomalalik konsepti

f.f.n. N.Suvonova

5.

Ergasheva Baxora

Italyan tili lingvistikasi mutaxasisligi.

1 kurs (o‘zb)

So‘z birikmasi. Kichik sintaksis ob’ekti sifatida

Dots. A.M.Turobov

6.

Abduzokirova Ruxsora

Ingliz tili lingvistikasi mutaxasisligi

1 kurs (o‘zb)

Badiiy matn poetikasi

f.f.n. G.Umurova

7.

Bozorova Madina

Ingliz tili lingvistikasi mutaxasisligi.

2 kurs (o‘zb)

Monemaning gapdagi o‘rni

f.f.n. B.N.Turniyozov

8.

SHermatova Zaynab

Magistratura fakulteti

2 kurs (o‘zb)

Tilshunoslikning ijtimoiy gumanistik mohiyati

Prof. R.T.SHodiev

9.

Najmiddinova Aziza

Magistratura fakulteti

1 kurs (o‘zb)

Maxmudxo‘ja Bexbudiyning asarlarini ingliz tiliga tarjimasi

Dots. D.T.Amridinova

10.

Xalilova YUlduz

Magistratura fakulteti

2 kurs (o‘zb)

Markaziy Osiyo mutafakkirlari ijodida lingvofalsafiy masalalar

Dots. M.J.Bozorov

11.

Ismatullaev Orzu

Magistratura fakulteti

2 kurs (rus)

Роль органов местного саоуправления воспитании активной гражданской позиции молодёжи

Kat. o‘qit. M.N.Melikova

chop etish