Bosh sahifa Faoliyat Xalqaro aloqalar

Amaldagi loyihalar


AMALDAGI LOYIHALAR

Erasmus+ dasturi (Capacity building in higher education – CBHE) (585845-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-CBHE-JP) CLASS: “Markaziy Osiyo Universitetlarida komputer lingvistikasi bo’yicha magistratura dasturini ishlab chiqish” loyihasi

“English Access Microscholarship Program” loyihasi

YAKUNLANGAN LOYIHALAR

Erasmus+ dasturining 561624 EPP-1-2015-1-UK-EPPKA 2-CBHESP IMEP: “O’zbekiston oliy ta’lim tizimida ta’lim jarayonlarini modernizasiyalash va baynalminalligini oshirish” loyihasi

STEM (science, technology, engineering, mathematics) loyihasi

Tempus Project DeTEL 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Evropa tillarini o‘qitishni rivojlantirish: zamonaviy texnologiyalar asosida o‘qituvchilarni tayyorlash bo‘yicha magistratura dasturini yaratish. (Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the development of blended Masters Programmes) loyihasi

Erasmus Mundus Action- 2 SILKROUTE – “SILK ROad Universities towards Europe” loyihasi

Evropa Ittifoqining Tempus dasturi 530786-TEMPUS-1-2012-1-NL-TEMPUS-SMHES рақамли TuCAHEA-“Markaziy Osiyo oily ta’lim kengligini yaratish yo‘lida structural adaptatsiya va ta’lim sifatini oshirish”  loyihasi

Evropa Ittifoqining Tempus dasturi QAPD 516996-TEMPUS-1-2011-1-GB-TEMPUS-SMGR: “Усовершенствование системы обеспечения качества через профессиональное развитие старшего преподавательского состава” loyihasi

chop etish