Bosh sahifa Institut

Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasining ilmiy-uslubiy faoliyati


Kafedraning ilmiy yo‘nalishi «Bilvosita va bevosita tarjimaning dolzarb muammolari» bo‘lib bu yo‘nalishda kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan ko‘plab ilmiy maqolalar, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar va monografiyalar chop etilgan. Kafedra o‘qituvchilaridan A.Sayfullayevning “Predloglarni kodifikatsiyalashning kontekstual asoslari”, G.Umurovaning “Shoira Zulfiyaning badiiy olami”, N.Turdiyevaning “Поэтика фразеологии и система языка”, L.Xolmurodovaning “Тематико-идеографическая репрезентация образных и мотивированных фразеологизмов английского и французкого языков: лингвокультурологический аспект” nomli monografiyalari chop etildi. Bundan tashqari kafedra dotsenti G`.Raximovning “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” nomli darsligi, kafedra o‘qituvchisi F.Xalimovaning “Madaniyatlararo badiiy muloqot” nomli qo‘llanmasi nashr etildi. Kafedra qoshida “Tarjima va lingvistika” nomli professor o‘qituvchilar va magistrantlar uchun mo‘ljallangan ilmiy maqolalar to‘plami muntazam chop etib kelinmoqda.

Kafedra qoshida “Yosh tarjimon” tugaragi, dars sifatini oshirish maqsadida tashkil etilgan Tarjimonlik laboratoriyasi, “Smart Class” va talabalar uchun maxsus ilmiy tadqiqot bilan shug‘ullanish xonalari faoliyat yuritmoqda.

Kafedrada professor-o‘qituvchilari tomonidan chop etilgan monografiya, darslik, o‘quv qo‘llanma, o’quv-usulubiy qo’llanmalar

Mualliflar
O‘quv-uslubiy qo‘llanma nomi
Chop etilgan yili
1
G.Bakiyeva, Z.Saliyeva
Language skill. Speaking 1 (o‘quv qo‘llanma)
2020
2
G.Bakiyeva, Z.Salieva
Language skill. Speaking 1 (o‘quv qo‘llanma)
2020
3
Z.Saliyeva, A.Najmiddinova  
Reаliyalаrni tаrjimа qilishdа innovаtsion yondаshuv (o‘quv-uslubiy qo‘llаnmа)
2020
4
Sh.Safarov
Tаrjimаshunoslikning
kognitiv аsoslаri (monografiya)
2019
5
M.Xolbekov
Bаdiiy mаtnning struktur tаhlili (monografiya)
2019
6
F.Bаkiyev, T.Nаsrullаyevа vа bq.
Dictionary of Terms of Computational Linguistics and NLP In English, Russian and Uzbek (o’quv lug’ati)
2019
7
Z.Sаliyevа, D.Shаrofovа
Learn English through idioms (o‘quv-uslubiy qo‘llаnmа)
2019
8
А.Mаmаtov, L.Xolmurаdovа
Пасобие по изучению фразеологизмов английского и французского языков в лингвокультурологическом аспекте (o‘quv qo‘llаnmа)
2019
9
T.Nаsrullаyevа
Основной лексикон для студентов первого курса (o‘quv-uslubiy qo‘llаnmа)
2019
10
M.Xolovа
O‘zbek modern she’riyati: tаrixi vа nаzаriyasi (monografiya)
2018
11
M.Xolbekov
Ingliz аdаbiyoti klаssiklаri (o‘quv-uslubiy qo‘llаnmа)
2018
12
N.Turdiyevа, O.Yusupov, F.Bаkiyev
Sаmаrqаnd tаrixiy obidаlаri (uslubiy tаvsiya)
2018
13
N.Daminov
N.Turdiyeva
Tarjimaga o‘rgatishda interaktiv metodlardan foydalanish (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2017
14
N.Turdiyeva
F.Halimova
Sh.Ulug`ova
M.Hamidova
Maqollarning o‘ziga xos xususiyatlari va ularning tarjima tilida ifodalanish usullari (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2017
15
N.Daminov
O‘.Qo`ldoshev
Z.Ergasheva
F.Abduraximova
M.Djurayeva
Teaching art terminology (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2017
16
M.Xolbekov
Jahon tarjimachiligi an’analari
2016
17
A.Kasimova
F.Halimova
Reading with activities (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2015
18
D.Sultanova
Selected gazels of A.Navoiy (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2015
19
N.Daminov
Translation of some medical terms and their visual description (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2015
20
A.Kasimova
T.Nasrullayeva
Topics for developing speaking skills (o’quv-uslubiy qo’llanma)
2015
21
G.Umurova
Zulfiya ijodida adabiy ta’sir va shoira poetik maktabi (monografiya)
2015
22
L.Xolmurodova
Тематико-идеографическая репрезентация образных фразеологизмом английского и французского языков (monografiya)
2014
23
G.Umurova
Shoira Zulfiyaning badiiy olami (monografiya)
2014
24
N.Turdiyeva
Поэтика фразиологии и система языка (monogafiya)
2013

chop etish