Bosh sahifa Sahifa

Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasining o'qitalidigan fanlari


O’qitiladigan yo’nalishlar va mutaxassisliklar. Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasida quyidagi bakalaviatura yo’nalishlari va fanlari o’qitiladi:

60230200-Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili

 • Asosiy o‘rganilayotgan chet tili
 • Badiiy matnning konseptologik tahlili
 • Badiiy matnning lingvostilistik tahlili
 • Badiiy va informativ tarjima asoslari
 • Ilmiy ish asoslari
 • Ixtisoslashgan tarjima kursi
 • Ketma-ket tarjima
 • Mamlakatshunoslik
 • O‘qish va yozish ko‘nikmalari
 • O‘rganilayotgan til nazariy aspektlari
 • Qiyosiy tipologiya
 • Sinxron tarjima
 • So‘zlashuv. Tinglab tushunish ko‘nikmalari
 • Stilistika va matn tahriri
 • Tarjima nazariyasi
 • Tarjima tahlili va tanqidi
 • Tarjima tahlili va tanqidi
 • Tarjima tarixi
 • Tili o‘rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti
 • Yozma tarjima

61010500-Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: ingliz tili

 • Asosiy o‘rganilayotgan chet tili
 • Badiiy, yozma, sinxron tarjima nazariyasi va amaliyoti
 • Ekskursiya xizmatlarini tashkil etish va boshqarish
 • Ilmiy ish asoslari
 • Ingliz tili
 • Korpusga asoslangan tarjima
 • Madaniyatlararo muloqot 
 • Mehmondo’stlik va turizm sohasiga kirish
 • Mehmonxona menejmenti
 • Mintaqashunoslik
 • Notiqlik san’ati va nutq madaniyati
 • O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi
 • O‘zbekiston milliy va madaniy merosi
 • Og‘zaki tarjima
 • Shaxslararo kommunikatsiyalar va nutq madaniyati
 • Turistik resursshunoslik va turistik ekskursion loyihalashtirish
 • Turizm geografiyasi
 • Xorijiy delegatsiyalar bilan ishlash
 • Yozma tarjima
 • Ziyorat turizmi

Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasida quyidagi magistratura mutaxassisliklari va fanlari o’qitiladi:

70230201-Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik: ingliz tili

 • Amaliy sinxron tarjima
 • Badiiy matnlar tarjimasi
 • Madaniyatlararo muloqot va tarjimashunoslik
 • Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi
 • Qiyosiy tadqiqotlar metodologiyasi
 • Tarjima didaktikasi
 • Tarjimashunoslikning kognitiv asoslari

70230202-Sinxron tarjima: ingliz tili

 • Amaliy sinxron tarjima
 • Madaniyatlararo muloqot va tarjimashunoslik
 • Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi
 • Qiyosiy tadqiqotlar metodologiyasi
 • Sinxron tarjima asoslari
 • Tarjima didaktikasi
 • Terminologiya

70230203 – Badiiy tarjima: ingliz tili

 • Amaliy badiiy tarjima
 • Badiiy tarjimaning ekvivalentlik masalalari
 • Madaniyatlararo muloqot va tarjimashunoslik
 • Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi
 • Qiyosiy tadqiqotlar metodologiyasi
 • Tarjima didaktikasi

chop etish