Bosh sahifa Sahifa

Uzoq Sharq tillari kafedrasida o’qitiladigan fanlar


Bakalavriat

 • Xorijiy til (ikkinchi chet tili) koreys

 • Аsosiy sharq tili

 • Sharqshunoslikka kirish

 • Oʼrganilayotgan mamlakat tibbiy va iqtisodiy geografiyasi

 • Oʼrganilayotgan til tarixi

 • Ikkinchi chet tili (koreys tili)

 • Tili oʼrganilayotganmamlakatlar adabiyoti

 • Mamlakatshunoslik

 • Chet tili (til aspektlari amaliyoti)

 • Аsosiy sharq tili filologiyasiga kirish

 • Аsosiy sharq tili leksikologiyasi

 • Ilmiy ish asoslari (annotatsiya, referatlash, interpretatsiya)

 • CEFR talablari mazmuni va baholash asoslari

 • Koreys tili dialektologiyasi

 • Ikkinchi chet tili (indonez tili)

 • Sharq tillarni oʼqitish metodikasi

 • Qoʼshimcha sharq tili (koreys tili)

 • Oʼzbekiston tarixiy obidalari

 • Sinxron tarjima

 • Аsosiy sharq tili nazariy grammatikasi

Magistratura

 • Mutaxassislikning nazariy masalalari

 • Lingvistik tadqiqotlar metodologiyasi

 • Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili

 • Oʼrganilayotgan til stilistikasi

 • Tilshunoslik bilimlari tarixi

 • Tilshunoslikning zamonaviy yoʼnalishlari

 • Oʼrganilayotgan til tarixi

 • Koreystilining grammatik va sintaktik qurilishi

 • Koreys tili kelishiklari tizimi

 • Maxsus fanlarni oʼqitish metodikasi

 • Mutaxassislikka oid maxsus adabiyot tahlili

 • Oʼrganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyosati

 • Koreys tili matnlarining tarjimadagi muammolari

 

chop etish