Bosh sahifa Sahifa

Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasining ilmiy faoliyati


Kafedra professor-o’qituvchilari va ilmiy izlanuvchilarining chop etilgan maqolalar ro’yxati:

 • Yusupova Sh.A. Психолингвистические особенности билингва” Учёный ХХI века, 2018 стр. 55-58

 • Petrosyan N.V. The Impact of Speech Disorders on the Mastery of the Foreign Language” Учёный ХХI века, 2018 57-59 c.

 • Petrosyan N.V. “ Сравнительный анализ некоторых диалектов”

(Великобританий- январь 2019)

 • Rahmatova M.S. “Cognitive-philosophical approach in studying semantics in quantity” (October 28.2018)

 • Rahmatova M.S. Scope academic house. 7thinternational conference

“Science and practice: A new level of Integration in the Modern world”

 • Niyozova D.F. Increasing motivation in teaching English

 • Nazarova N.B. New approaches of reading strategies

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar:

“Ingliz tili darslarida zamonaviy usullar va metodlar”.

Muddati: 3 yil

Ushbu ilmiy tadqiqotning ahamiyati ingliz tili o’qitish mazmuni, metodlari, vositalari, nutq faoliyati turlari va til materialini o’rgatish, chet til darsi, unirejalashtirish, darsliklar bilan ishlash, ingliz tili o’qitish jarayonini tashkil qilishni o’rganadi.

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-uslubiy ishlar:

 • Ikki tilli individning jamiyatda tutgan o’rni (Yusupova Sh.A.)

 • Сравнительный анализ некоторых диалектов(Великобританий- январь 2019

Петросян Н.В)

 • ”Impact of speech disorders on the mastery of the foreign language” (Учён. 21 века 2018 декабрьПетросянН.В)

 • “Cognitive-philosophical approach in studying semantics in quantity” (Rakhmatova M.S.

October 28.2018)

 • Scope academic house. 7thenternational conference

“Science and practice: A new level of Integration in the Modern world” (Rakhmatova M.S.)

Kafedrada har oyda 1 marta «Ingliz tili darslarida zamonaviy usullar va metodlar» nomli ilmiy seminar ish yuritadi.

chop etish