Bosh sahifa Sahifa

Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi hamkorlik aloqalari haqida


Kafedrada olib borilayotgan hamkorlik aloqalari:

Akademik litsey bilan ishlash bo`yicha ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasining faoliyati yaxshi yo`lga qo`yilgan. Samarqand davlat chettillar instituti ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasi professor-o`qituvchilari ta'limning innovatsion texnologiyalarini keng joriy etib kelmoqda. Ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlashda kafedraga Samarqand davlat chet tillar instituti qoshidagi akademik litsey bilan o'quv-uslubiy hamkorlik shartnomalari o'rnatilib, o'quvchilarni OTM larga jalb qilish hamda bitiruvchilarning bandligini ta'minlashda ish beruvchi korxonalar, tashkilotlar bilan uzviy amaliy innovatsion korporativ hamkorlikda faoliyat yuritib kelmoqda.

chop etish