Bosh sahifa Yangiliklar

Ingliz tili o’qitish metodikasi kafedrasing o'qitiladigan fanlari


Kafedrada o’qitiladigan fanlar:

Bakalavriat:

  • Tillar o’qitish metodikasi va ta’lim texnologiyasi

  • Boshlang’ich sinflarda chet tili o’qitish metodikasi

  • Asosiy o’rganilayotgan tili (maxsus yo’nalishlarda ingliz tilini o’qitish)

  • Asosiy o’rganilayotgan tili (Auditoriyani o’rganish)

  • Asosiy o’rganilayotgan tili (turli yoshlarga chet tilini o’qitish)

  • Asosiy o’rganilayotgan tili (ilmiy yozuv moduli)

  • Asosiy o’rganilayotgan tili ( til bo’yicha bilimlarni baholash)

  • Ommaviy axborot vositalari

Magistratura:

  • Ingliz tili o’qitish qiyosiy metodikasi Badiiy matn talqiniga pragmatik va kommunikativ yondashuv (maxsus kurs)

chop etish