Bosh sahifa Sahifa

Ingliz tili va adabiyoti kafedrasida o'qitiladigan fanlar


BAKALAVR YO’NALISHI

Ixtisoslikkodi: 5111400–Xorijiytilvaadabiyot

 • “Kommunikativ leksika”;

 • “Diskurs matn tahlili”;

 • “O’qish”;

 • “Yozma nutq amaliyoti”;

 • “Og’zaki nutq amaliyoti (tinglashvagapirish);

 • “Integrallashgan til ko’nikmalari”;

 • “Chet tillarni o’qitishning integrallashgan kursi”;

 • “Kommunikativ – normativ fonetika”;

 • “Tili o’rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti”;

 • “O’rganilayotgan til nazariy aspektlari” (Nazariyfonetika);

 • “Til o’rganishda yoshga doir muammolar”.

MAGISTRATURA

Ixtisoslikkodi: 5А120102 – Lingvistika

 • “Frazeologiyaning dolzarb masalalari”

5А111401 – Xorijiy til va adabiyot

 • “Lingvistik pragmatikaga kirish”

chop etish