Bosh sahifa Sahifa Institut

Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qitiladigan fanlar


Kafedra 5120100 – filologiya va tillarni o’qitish(ingliz tili) bakalavr ta`lim yo’nalishi birinchi, ikkinchi, uchinchi va to’rtinchi bosqich talabalariga, shuningdek 5A120102-lingvistika(ingliz tili) magistratura  mutaxassisligiga nazariy va amaliy darslarni o’qitadigan professor-o’qituvchilarni birlashtirgan.

Bakalavriat

  • Asosiy o`rganilayotgan til
  • Mamlakatshunoslik
  • Til ko`nikmalari integratsiyasi
  • O`qish va yozish amaliyoti
  • Til aspektlari amaliyoti
  • Tili o`rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti
  • O`rganilayotgan til nazariy aspektlari

Magistratura

  • Zamonaviy lingvistika
  • Lingvomadaniyatshunoslikka kirish
  • Matn lingvistikasi

chop etish