Bosh sahifa Faoliyat Ilmiy faoliyat

Samarqand davlat chet tillar institut kengashi


“Ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizom” asosida O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus vazirligi murojaatlari, (20.06.2019 y., №89-04-1252) va OAK Filologiya fanlari (27.06.2019 y., №6) hamda Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashlarining xulosasiga (25.06.2019 y., №6) muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatning 2019 yil 29 iyundagi 266/2-sonli qarori asosan Samarqand davlat chet tillar instituti huzurida filologiya va pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini beruvchi PhD. PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped83.01 raqamli Ilmiy Kengash faoliyat olib bormoqda.

Samarqand davlat chet tillar instituti huzurida PhD.29.06.2019.Fıl/Ped.83.01 raqamli Ilmiy Kengashda quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha ilmiy daraja olish uchun dissertatsiya himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan.

10.00.04 – “Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti”

10.00.06 – “Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik, tarjimashunoslik” (filologiya fanlari bo‘yicha)

13.00.02 – “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi” (pedagogika fanlari)

         Ixtisoslashgan ilmiy kengash tarkibi:

O‘zbekiston Respublikasi

Oliy attestatsiya komissiyasi Riyosatining

2020-yil 31-dekabrdagi 290/2-son qaroriga

ILOVA

Samarqand davlat chet tillar instituti xuzuridagi PhD.03/30.12.2019.FiI/Ped.83.01 raqamli ilmiy kengash tarkibi

T/r

Familiyasi, ismi, otasining ismi

Tug‘ilgan yili

Ilmiy kengashdagi ixtisoslik shifri

Ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni

Izoh: tegishli hollarda o‘rindosh va ilmiy loyixa rahbarligi

Ilmiy daraja olgan shogirdlari soni (nafar)

Xirsh indeksi

Nashr ishlari soni

Jami

jumladan

Xalqaro ilmiy-texnik bazadagi jurnallarda

jumladan

2017-2020 yy.

“Scopus” va “Web of science” bazalardagi jurnallarda

(soni)

1.

Tuxtasinov

Ilxomjon

Madaminovich

(rais)

1980

13.00.02

Samarkand davlat chet tillar instituti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor

2

2

138

32

7

5

2.

Turniyozov Ne’mat Kayumovich (rais Urinbosari)

1940

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituti, kafedra professori, filologiya fanlari doktori

14

0

143

12

3

1

3.

Yaxshiyev Ashur Abdievich (ilmiy kotib)

1959

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituti, kafedra dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

0

1

87

8

3

1

4.

Jurayeva

Maloxat

1974

10.00.06

Buxoro davlat universiteta, kafedra mudiri, filologiya fanlari doktori

1

1

223

68

12

1

5.

Rizayev Baxodir Xaydarovich

1951

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra professori, filologiya fanlari

2

0

110

17

3

0

6.

Safarov Shaxriyor Safarovich

1946

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra professori, filologiya fanlari doktori

31

9

247

35

11

2

7.

Kisilyev Dmitriy Anatolevich

1978

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

0

0

38

21

3

1

8.

Bushuy Tatyana Anatolyevna

1965

10.00.06

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra professori, filologiya fanlari doktori

7

2

353

25

2

1

9.

Ashurov

Shaxobiddin

Saidovich

1974

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituta, prorektori, filologiya fanlari nomzodi

0

3

65

32

4

1

10.

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

1982

10.00.06

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra dotsenti, filologiya fanlari doktori

3

1

120

42

17

5

11.

Xayrullayev Xurshid Zayniyevich

1976

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra mudiri, filologiya fanlari doktori

0

1

111

16

5

1

12.

Rashidova Feruza Musayevna

1964

13.00.02

Uzbekistan davlat jaxon tillari instituta Akademik litsey, direktori, pedagogika fanlari doktori, dotsent

0

2

84

9

3

0

13.

Xoshimova Dildora Urinboyevna

1962

13.00.02

Toshkent davlat yuridik unversiteti, kafedra professori, pedagogika fanlari doktori, professor

2

2

250

31

12

1

14.

Lutfullayev Maxmud Xasanovich

1953

13.00.02

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra mudiri, pedagogika fanlari doktori

1

10

280

52

5

2

15.

Maxmudova Muyassar Maxmudovna

1950

13.00.02

Samarkand davlat chet tillar instituta, kafedra professori, pedagogika fanlari doktori

4

1

132

25

2

0

16.

Mirsanov G‘aybullo Qulmuradovich

1970

10.00.04

Samarkand davlat chet tillar instituta, dotsenti, filologiya fanlari doktori

0

0

53

11

1

0

17.

Qarshiboyeva Uljon Davirovna

1970

10.00.06

Samarkand tibbiyot instituta dotsenti, filologiya fanlari doktori

0

2

95

37

4

1

Tasdiqlangan ilova

Samarqand davlat chet tillar instituti huzurida 13.00.02 – “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi” (pedagogika fanlari), 10.00.04 – “Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti” va 10.00.06 – “Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik, tarjimashunoslik” ixtisosliklari bo‘yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya himoya qilish kengashi qoshidagi ilmiy seminar a’zolari

RO‘YXATI

 

Familiyasi, ismi, ota ismi

Tug‘ilgan yili

Ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni, ixtisoslik shifri

1.

Safarov Shaxriyor Safarovich

(rais)

1946

SamDCHTI, Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori. 10.00.04

2.

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

1982

SamDCHTI, Ingliz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori (DSc). 10.00.06

3.

Begmatov Muxtor

(kotib)

1954

SamDCHTI, Nemis tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi. 10.00.04

4.

Bushuy Tatyana Anatolyevna

1965

SamDCHTI, Arab tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori. 10.00.06

5.

Jo‘rayeva Malohat Muxammadovna

1974

BuxDU, Xorijiy tillar fakulьteti dekani, filologiya fanlari doktori (DSc). 10.00.04

6.

Ismoilov Salohiddin Ismailovich

1949

SamDCHTI, Fransuz tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi. 10.00.06

7.

Qarshiboyeva Uljon Davirovna

1970

SamDCHTI, Fransuz tili va adabiyoti kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori (DSc). 10.00.06

8.

Turniyozov Ne’mat Qayumovich

1940

SamDCHTI, Arab tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori. 10.00.04

9.

Tuxtasinov Ilhomjon Madaminovich

1980

SamDCHTI, Ingliz tili grammatikasi va tarixi kafedrasi professori, pedpgogika fanlari doktori (DSc). 13.00.02

10.

Usmonov Urol Usmonovich

1945

SamDCHTI, Ingliz tili grammatikasi va tarixi kafedrasi professori, filologiya fanlari nomzodi. 10.00.04

11.

Hasanov Shavkat Ahadovich

1967

SamDU, Istiqlol davri o‘zbek adabiyoti va adabiyot nazariyasi kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori. 10.00.04

12.

Shodmonov Qurbon

Badritdinovich

1949

BuxDU, Ingliz tilshunosligi kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori, professor. 10.00.06

13.

Eltazarov Jo‘liboy

1960

SamDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori. 13.00.02

14.

Mirzaev Ibodullo Kamolovich

1946

SamDCHTI, Fransuz tili va adabiyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori. 10.00.06

15.

Lutfullayev Maxmud Xasanovich

1953

SamDCHTI, pedagogika fanlari doktori, professor. 13.00.02

16.

Maxmudova Muyassar Maxmudovna

1950

SamDCHTI, pedagogika fanlari doktori, professor. 13.00.02

17.

Mirsanov G‘aybullo Kulmurodovich

1970

SamDCHTI, Ingliz tili o‘qitish metodikasi va amaliyoti kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori (DSc). 13.00.02

18.

Ruziqulov Fazliddin Shukurovich

1972

SamDCHTI, Ingliz tili o‘qitish metodikasi va amaliyoti kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi. 13.00.02

19.

Ashurov Shaxobiddin Saidovich

1974

SamDCHTI, Ilmiy ishlar va innovatsiya bo‘yicha prorektor, filologiya fanlari nomzodi, dotsent. 10.00.06

chop etish